کرج، عظیمیه
09123044017

قهوه مانتره
 
قهوه مانتره
 • بررسی پروسس های قهوه در مزرعه
 • آشنایی با نژاد های و زیرگونه ها قهوه
 • آشنایی با معایب قهوه
 • آشنایی با فرم نویسی ارزیابی حسی
 • آشنایی با عطر های چرخه طعمیو تمرین با کیت های تخصصی
 • مشاهده و مشارکت عملی برشته کاری با انواع مخالف دستگاه های برشته کاری ( توپر ،مکس، آیلیو، گیسن، بهمور، جین کافی )
 • آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و اندازه گیری ویژگی های دان سبز
 • بررسی مفاهیم وشناخت تاثیرات برشته کاری بر طبایع
 • بررسی و شناخت عصاره گیری صحیح برای بررسی دقیق عملکرد رُست قهوه
 • معرفی دستگاه ها ی رُست قهوهوبررسی روش کار با آنها
 • آشنایی با انواعدستگاه های آسیای قهوه
 • ارگونومی و چیدمان ادوات ، و ایمنی در عملکر رُست مستر حین کار
 • بررسی مبحث گاز زدایی قهوه و بسته بندی آن
 • آشنایی و تمرین پروفایل نویسی دستی
 • آشنایی با نرم افزار رُست
 • آشنایی با روشهای مهار وکنترل پروفایل رست
 • بررسی اشتباهات رایج ،در رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه تک خاستگاه
 • عیب یابی ظاهری و طعمی در رُست انجام شده
 • تمرین ترکیب قهوه و ارزیابی آن
 • روش انتخاب بهترین پروفایل رُست برای قهوه مد نظر
 • آشنایی کامل با عملکرد های نرم افزار رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه ترکیبی blendig
 • آشنایی با روشها و علتهای ترکیب قهوه blending
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

 کلیه حقوق مادی و معنوی نزد قهوه مانتره محفوظ میباشد طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی سایت جهان وب .

بالا
پایین
No Internet Connection