قهوه اسپرسو دیلا 100 گرمی

قهوه اسپرسو دیلا 100 گرمی مانتره

قهوه اسپرسو دیلا 100 گرمی مانتره

 

 

قهوه اسپرسو دیلا مانتره ترکیبی از 80% دانه های عربیکا و 20% دانه های ربوستا باعث به وجود آمدن طعم دلپذیری شده که در عین حس کردن طعم و روح دانه های عربیکا غلظت و انرژی دانه های ربوستا را نیز به وضوح می توان حس کرد