قهوه اسپرسو 200 گرمی آسیاب نشده

قهوه اسپرسو آسیاب نشده 200 گرمی مانترهترکیبی از بهترین دانه های عربیکا و ربوستا با طعمی متناسب و متعادل و عطری خاص و بی نظیر