قهوه ترک ویژه 100 گرمی

قهوه ترک ویژه 100 گرمی مانترهقهوه ترک ویژه مانتره دارای طعمی ملایم و ترکیبی از دانه های عربیکا و ربوستا میباشد