قهوه ترک ویژه 250 گرمی

قهوه ترک ویژه 250 گرمی مانترهقهوه ترک ویژه مانتره دارای طعمی ملایم و ترکیبی از دانه های عربیکا وربوستا