قهوه اسپرسو دیلا 250 گرمی

قهوه اسپرسو دیلا مانتره ترکیب 80% دانه های عربیکا و 20% دانه های ربوستا باعث به وجود آمدن طعم دلپذیری شده که در عین حس کردن طعم و روح دانه های عربیکا غلظت و انرژی دانه های ربوستا را نیز به وضوح میتوان حس کرد